502 940 029 / 603 713 891 info@oddychaniegemini.pl

Tlenoterapia

 

Skontaktuj się

Domowe Leczenie Tlenem

Tlenoterapia

Tlenoterapia polega na korzystaniu przez Pacjenta z urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. W warunkach domowych, z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu, używane są obecnie tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia elektryczne które „zagęszczają” tlen z powietrza. Pacjent korzysta z koncentratora zgodnie ze wskazaniami lekarza, zazwyczaj codziennie przez pewną część doby. Jednocześnie Pacjent taki pozostaje pod stałą opieką specjalistycznego ośrodka terapii tlenem.

Wskazówki dla pacjenta leczonego tlenem – pobierz PDF 

Zespół Domowego Leczenia Tlenem

Tlenoterapia w warunkach domowych

Tlenoterapia jest nowoczesnym sposobem leczenia Pacjentów cierpiących na niewydolność oddychania z powodu przewlekłych chorób płuc, najczęściej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) powstałej min. wskutek palenia papierosów. Dawniej mogła być ona prowadzona jedynie w szpitalu, natomiast w ostatnich latach nastąpił rozwój tzw. tlenoterapii domowej.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tlenoterapii

Jak mogę się zarejestrować?

Rejestracja do ośrodka Domowego Leczenia Tlenem odbywa się na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, lekarza z poradni chorób płuc lub zalecenia tlenoterapii domowej po hospitalizacji w oddziale chorób płuc .
Na wizytę do ośrodka DLT pacjent zgłasza się ze skierowaniem oraz z pełną dokumentacją medyczną oraz aktualnymi wynikami badań diagnostycznych.

REJESTRACJA DO DOMOWEGO LECZENIA TLENEM

Tel. 523967487 lub 52 39 740 33

Dyżurny telefon całodobowy dla pacjentów DLT –  509 575 180 lub 603 713 891

Kto kieruje Pacjenta na tlenoterapię?
Kwalifikacja do tlenoterapii odbywa się zwykle na oddziale pulmonologii, gdzie wykonywane są niezbędne badania wstępne, m.in. spirometria (pomiar funkcji płuc) i gazometria (stężenie tlenu we krwi). Następnie Pacjent ze skierowaniem wystawionym przez lekarza udaje się do ośrodka domowego leczenia tlenem, w którym dokonywana jest ostateczna kwalifikacja i wypożyczony zostaje do użytku domowego odpowiedni sprzęt.
Jak wygląda proces domowego leczenia koncentratorem tlenu?
Pacjent korzysta z koncentratora samodzielnie w domu. Raz na 3 miesiące pielęgniarka z ośrodka terapii tlenem poradni pulmonologicznej odbywa wizytę w domu, by ocenić jego stan. Oprócz tych wizyt konieczne są również regularne badania i wizyty Chorego w poradni prowadzącej ośrodek leczenia tlenem.
Czy chory musi być specjalnie przygotowany do takiej formy terapii?
Pacjent lub jego opiekunowie zostają przeszkoleni w obsłudze koncentratora przez personel ośrodka leczenia tlenem. Domowa tlenoterapia wpływa na poprawę stanu Chorego. Ważna jest jednak jego świadomość o celach stosowanego leczenia i konieczności zaprzestania palenia papierosów, co jest warunkiem skuteczności terapii.
Jakie są zalety tlenoterapii?
O zakwalifikowaniu do tlenoterapii w warunkach domowych decyduje lekarz specjalista. Korzyści z tej formy leczenia obejmują m. in. poprawę jakości życia, zmniejszenie częstości nawrotów infekcji układu oddechowego i potrzeby hospitalizacji, wydłużenie życia Pacjenta z przewlekłą chorobą płuc. Pacjent może przebywać podczas terapii w domu, co ma pozytywny wpływ na jego ogólne samopoczucie. Do szpitala trafia tylko w okresach zaostrzeń choroby, wymagających intensywnego leczenia.
Czas trwania tlenoterapii domowej
Pacjenci wymagający przewlekłej tlenoterapii w warunkach domowych zazwyczaj stosują ją bezterminowo, co wynika z najczęściej nieodwracalnego charakteru zaawansowanych chorób płuc.
Kto pokrywa koszty terapii?
Koszty terapii Domowego Leczenia Tlenem pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia ( NFZ). Chory otrzymuje nieodpłatnie koncentrator oraz przewody tlenowe, a sam opłaca koszty energii elektrycznej zużywanej przez aparat w domu. Bezpłatny jest także serwis techniczny koncentratora oraz przeglądy techniczne z wymianą filtrów, odbywające się co 6 miesięcy.

Jesteśmy do dyspozycji 

Dla pacjentów naszego ośrodka dostępny jest tel.całodobowy 

KONTAKT

502 940 029
603 713 891

ADRES

ul. Młodzieżowa 35
89-600 Chojnice

MAIL

info@
oddychaniegemini.pl