502 940 029 / 603 713 891 info@oddychaniegemini.pl

Refundacja NFZ

 

Skontaktuj się

Refundacja NFZ

Dla kogo refundacja?

Refundacja aparatów CPAP, zgodnie obowiązującymi obecnie przepisami, przeznaczona jest dla osób, u których zdiagnozowano obturacyjny bezdech senny (OBS). W przebiegu choroby w czasie nocnego wypoczynku dochodzi do licznych epizodów zatrzymania oddechu na skutek zapadania struktur gardła. Aparat CPAP pomaga utrzymać stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, zapobiegając powstawaniu blokady.

Oceniając badania diagnostyczne oraz na podstawie innych objawów klinicznych, lekarz stawia diagnozę i zleca stosowanie aparatu z ewentualnymi sugestiami co do rodzaju aparatu ( aparat stałociśnieniowy Auto CPAP lub biPAP). Pacjent otrzymuje zlecenie na aparat, który może być refundowany przez NFZ.

Refundacja NFZ

Dofinansowanie leczenia 

Dofinansowanie na aparat CPAP z NFZ pozwala znacznie zmniejszyć koszty zakupu urządzenia, które uznawane jest obecnie za najbardziej skuteczny sposób leczenia bezdechu sennego. Na refundację aparatu na bezdech senny może liczyć każdy pacjent posiadający aktualne ubezpieczenie zdrowotne, który otrzymał stosowne zalecenie od specjalisty.

Dofinansowanie obejmuje aparat, maskę nosową bądź twarzową oraz sprężarkę.

Jak pozyskać refundacje NFZ na zakup aparatu CPAP?

I KROK - Rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego

Podstawowym warunkiem otrzymania wsparcia ze środków publicznych na zakup aparatu CPAP jest rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego. W diagnostyce wykorzystuje się poligrafię lub bardziej rozbudowane badanie polisomnograficzne. Zleca je specjalista, do którego kieruje pacjenta lekarz pierwszego kontaktu po wstępnym rozpoznaniu zaburzenia. Badanie na bezdech senny w trybie ambulatoryjnym (poligrafia) można przeprowadzić także prywatnie w naszym Centrum Zdrowego Oddychania.

II KROK - Zlecenie na refundowany wyrób medyczny

Jak na każdy refundowany wyrób medyczny, tak i na aparat CPAP pacjent musi otrzymać odpowiednie zlecenie. Może je wystawić:

  • specjalista w dziecinie chorób płuc lub chorób płuc u dzieci,
  • specjalista ftyzjatrii bądź ftyzjatrii dziecięcej,
  • specjalista chorób wewnętrznych,
  • specjalista laryngolog,
  • specjalista neurolog.

Zlecenie na aparat CPAP ważne jest bezterminowo. Jego okres użytkowania to 5 lat.

III KROK - Zakup sprzętu

Od 1 stycznia 2020 potwierdzenie uprawnień do otrzymania sprzętu refundowanego przez NFZ dokonuje lekarz. Pacjent nie musi już wysyłać zlecenia lub udawać się bezpośrednio do siedziby NFZ aby potwierdzić zlecenie wystawione przez lekarza.

Po wystawieniu wniosku na refundowany aparat CPAP pacjent może zrealizować zlecenie, czyli zakupić refundowany sprzęt w Centrum Zdrowego Oddychania.
Nasi pracownicy pomogą na każdym etapie starania się o dofinansowanie. Możesz zadzwonić lub odwiedzić naszą siedzibę w Chojnicach.

Jaki jest limit refundacji NFZ na aparat do leczenia bezdechu sennego?

Limit finansowania z NFZ na aparat CPAP wynosi obecnie 2100 zł. Dla dziecka do 18. roku życia refundacja jest ustalona na poziomie 100 proc., co oznacza, że do wspomnianej kwoty otrzymuje ono urządzenie za darmo.
Wkład własny osoby dorosłej to 10 proc. od kwoty refundowanej. Oznacza to, że za aparat w cenie 2100 zł musi z własnej kieszeni zapłacić 210 zł.
W przypadku, kiedy urządzenie jest droższe, kupujący musi pokryć różnicę pomiędzy limitem a ceną sprzętu, niezależnie od tego, czy urządzenie przeznaczone jest dla dziecka, czy dorosłego.

Dodatkowe dofinansowanie kosztów zakupu aparatu.

Kiedy mamy problem z samodzielnym opłaceniem pozostałych kosztów zakupu aparatu, można ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie ze środków PFRON. Jeżeli pacjent posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej wykaże niski dochód, fundusz w całości pokryje wkład własny chorego do limitu ceny lub do 150 proc., jeśli cena urządzenia limit ten przekroczy. Kwoty dofinansowania mogą różnić się zależnie od miast.
Aby uzyskać dofinansowanie do aparatu na bezdech senny z PFRON, należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 sierpnia 2019 r.  w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego 

Jeśli masz więcej pytań… 

KONTAKT

502 940 029
603 713 891

ADRES

ul. Młodzieżowa 35
89-600 Chojnice

MAIL

info@
oddychaniegemini.pl